لوله بازکنی ،تخلیه چاه غرب تهران

لوله بازکنی ،تخلیه چاه غرب تهران

لوله بازکنی ،تخلیه چاه غرب تهران

لوله بازکنی درسراسر تهران باانواع فنرودستگاه ژنراتور برقی وپمپ تراکم هوا به صورت شبانه روزی

 

تخلیه چاه بصورت مکانیزه 100%تضمینی درتهران

Image result for ‫تعمیر ترکیدگی لوله‬‎

تخلیه ولایروبی انواع سپتیک های لجن گیر وچربی گیرومنحول

 

لایروبی چاه+تراش کف چاه جهت باز نمودن چشمه های چاه توسط نیروی انسانی

 

تشخیص محل درب چاه فاضلاب درساختمان ها ومجتمع های مسکونی واداری تجاری که فاقد نقشه بوده یا قدیمی هستند.

 

حفر چاه نو کول گذاری میله چاه جهت جلو گیری از فرسایش وریزش دیواره چاه وطوقه چینی درب چاه فاضلاب  در تهران

تخلیه چاه فاضلاب درتهران

تخلیه چاه و لوله بازکنی تهران شبانه روزی

Image result for ‫تعمیر ترکیدگی لوله‬‎

لوله بازکنی شمال تهران

تخلیه چاه و لوله بازکنی شمال تهران شبانه روزی

لوله بازکنی درسراسر تهران باانواع فنرودستگاه ژنراتور برقی وپمپ تراکم هوا به صورت شبانه روزی

تخلیه چاه بصورت مکانیزه 100%تضمینی درتهران

تخلیه ولایروبی انواع سپتیک های لجن گیر وچربی گیرومنحول

لایروبی چاه+تراش کف چاه جهت باز نمودن چشمه های چاه توسط نیروی انسانی

تشخیص محل درب چاه فاضلاب درساختمان ها ومجتمع های مسکونی واداری تجاری که فاقد نقشه بوده یا قدیمی هستند.

حفر چاه نو کول گذاری میله چاه جهت جلو گیری از فرسایش وریزش دیواره چاه وطوقه چینی درب چاه فاضلاب  در تهران

لوله بازکنی شمال تهران

تخلیه چاه و لوله بازکنی شمال تهران شبانه روزی