کارهایی که باید قبل از ایزوگام کاری انجام شود

کارهایی که باید قبل از ایزوگام کاری انجام شود

کارهایی که باید قبل از ایزوگام کاری انجام شود

سطح پشت بام باید قبل از ایزوگام کاری جارو و شسته شود و سپس کاملا خشک شده تا عاری از هرگونه گردو غبار و کثیفی باشد.

– ایزوگام کاری گوشه ها، کنار دیوارها و ستون ها باید قبل از ایزوگام کاری قیر اندود شود تا زیر ایزوگام خالی نماند.

-سطح پشت بام باید یکدست و عاری از ناصافی باشد. خمیرپرایمر برای درزگیری شکاف ها در ایزوگام قدیمی به این منظور استفاده می شود.

– اگر سطحی که قرار است ایزوگام کاری شود از جنس فلز است باید با لایه ای از آستری ضد زنگ پوشش دهی شود.

Image result for ‫ایزوگام کار حرفه ای‬‎

پیش بینی های لازم برای جلوگیری از آسیب به ایزوگام:

-در صورت نیاز در برخی مناطق ایزوگام بصورت دولایه نصب شود. روش اجرای عمود بر لایه زیرین را با توجه به شیب زهکشی رعایت شود.

– اگر احتمال بارش برف زیاد یا آب گرفتگی در برخی نقاط باشدبهتر این است که بر روی دیوار قیر بریزد و ایزوگام کنید تا به راحتی از دیوار و یا سطح مورد نظر جدا نشود.قسمت هایی مثل زیر کولر که امکان وجود آب بشتر است دولایه ایزوگام کنید.

-زیر پایه هایی مثل دیش و پایه های کولر از ایزوگام به صورت مربع استفاده کنید تا به ایزوگام آسیب وارد نشود.

ایزوگام کار

کارهایی که باید قبل از ایزوگام کاری انجام شود

سطح پشت بام باید قبل از ایزوگام کاری جارو و شسته شود و سپس کاملا خشک شده تا عاری از هرگونه گردو غبار و کثیفی باشد.

– ایزوگام کاری گوشه ها، کنار دیوارها و ستون ها باید قبل از ایزوگام کاری قیر اندود شود تا زیر ایزوگام خالی نماند.

-سطح پشت بام باید یکدست و عاری از ناصافی باشد. خمیرپرایمر برای درزگیری شکاف ها در ایزوگام قدیمی به این منظور استفاده می شود.

– اگر سطحی که قرار است ایزوگام کاری شود از جنس فلز است باید با لایه ای از آستری ضد زنگ پوشش دهی شود.